blueprint app

Graphic design of file managment app. The Application allows for storing, managing and reviewing files. In addition, it includes a simple message system. Web browser version was also designed.
In cooperation with Bluebrick, Poland.

Projekt graficzny aplikacji do zarządzania plikami. Aplikacja pozwala na przechowywanie, zarządzanie i komentowanie plików. Dodatkowo, zawiera także prosty system do przesyłania wiadomości. Zaprojektowana została także wersja przeglądarkowa.

We współpracy z Bluebrick.