CELLO TYPEFACE

A sans serif typeface project. The font was designed for use in longer texts. It works well in short texts and also in bigger sizes.

Available here

Projekt kroju bezszeryfowego. Krój projektowany z uwzględnieniem wymogów użytku w tekście ciągłym. Dobrze sprawdza się w krótszych tekstach (np. leady) i w większych rozmiarach (np. tytuły).

Dostępny tutaj