Cracow City Pass logo
Cracow City Pass – the symbol
Cracow City Pass – colours
Cracow City Pass – typography and icons

Cracow City Pass

Cracow City Pass was an idea of a card that would allow tourists to visit many atractions by purchasing only a single ticket.

The identity takes inspiration from main tourist atractions of Cracow, it’s Old Town and other historical landmarks.

Masza Łojek was a big help in choosing the colour scheme and provided much needed support. You can contact her here

Cracow City Pass był projektem karty pozwalającej turystom odwiedzenie wielu atrakcji po kupieniu jednego biletu.

Identyfikacja jest inspirowana głównymi turystycznymi atrakcjami Krakowa, Starym Miastem
i innymi historycznymi zabytkami.

Przy doborze kolorystyki projektu pomocą służyła Masza Łojek. Można się z nią skontaktować poprzez tą stronę.