FETA POSTER

Poster design for a polish Street Theatre Festival FETA. The poster took part in an exhibition during the festival.

Projekt plakatu dla Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Plakat brał udział w wystawie pokonkursowej w ramach festiwalu.