Hexagram Type

Project of a display typeface. Letters were designed based on a hexagram.

Projekt ozdobnego kroju literniczego. Litery zostały zaprojektowane na bazie heksagramu.