In 2017 I was invited to design limited edition cans for major Polish beer brand, Lech. I prepared two designs, both were used in a country wide distribution during the winter of 2017-2018. I also prepared posters for promotional purposes.

W 2017 r. zostałem zaproszony do zaprojektowania limitowanej edycji zimowej puszki dla Lecha. Przygotowałem dwa projekty, oba zostały wykorzystane w ogólnopolskiej dystrybucji w zimie 2017-2018. Przygotowałem także dwa plakaty.

Design 1

Design 2