In 2017 I was invited to design limited edition cans for major Polish beer brand, Lech. I prepared two designs, both were used in a country wide distribution. I also prepared posters for promotional purposes.

W 2017 r. zostałem zaproszony do zaprojektowania limitowanej edycji zimowej puszki dla Lecha. Przygotowałem dwa projekty, oba zostały wykorzystane w ogólnopolskiej dystrybucji. Przygotowałem także dwa plakaty.

Design 1

Design 2