Materia Type1
Materia Type2
Materia Type3

Materia Type

Experiment intended to blend to different graphic fields: photogram and typography. It led to creating characteristic letters with a very expressive style. The typeface works best at large sizes, such as posters, due to a big amount of details.

Eksperyment mający na celu połączenie dwóch odmiennych dziedzin graficznych: fotogramu i liternictwa. Zaowocował on powstaniem liter o charakterystycznym, bardzo ekspresyjnym wyrazie. Krój, z racji dużej ilości detali, najlepiej sprawdza się w dużym rozmiarze, np. plakatach.