Mountain-Bike-Map-logo02
pmap1

In 2018 I was invited by Awesome Maps to create an illustrated map of the world based on the theme of mountain biking. I prepared the map as a vector illustration.

W 2018 zostałem zaproszony przez Awesome Maps do przygotowania ilustrowanej mapy świata związanej z kolarstwem górskim. Przygotowałem mapę w technice wektorowej.

colouring3
visual1