Mourirum Shirt
Mourirum1
Mourirum2
Mourirum3

Mourirum

Personal work, based on a initial sketch drawing. Vector illustration.

Ilustracja wektorowa na podstawie wcześniejszego szkicu.