STORAGE SYSTEMS ILLUSTRATION

Illustrations for a provider of automated storage and retrival systems. These graphics were intended for universal use, both in printed and web graphics. Because of different roles these graphics might be used in, the visual style needed to be simple and adaptative, while maintaining consistency. In this example: promotional, showing potential gains for clients and informative, explanatory of how the storage system works.

Due to various industries the storage systems are used in, a set of icons was designed, to help clients search for solutions based on their specific needs.

The design wasn’t implemented.

Ilustracje dla producenta automatycznych regałów magazynowych. Grafiki przeznaczone do wszechstronnego użytku, zarówno na stronie internetowej jak i materiałach drukowanych. Styl grafik jest prosty i łatwo dostosowywalny do różnych formatów i ról, jednocześnie pozostaje spójny. W tych przykładach, spełnia dwie role: promocyjną (pokazuje potencjalne korzyści klienta) i informacyjne (tłumaczy jak działają regały magazynowe).

Ze względu na różne dziedziny przemysłu w jakich regały są używane, zaprojektowałem także zestaw ikon. Mają one na celu pomóc klientowi w wyszukaniu rozwiązania na podstawie jego specyficznych potrzeb.

Projekt nie został wdrożony.