TURON

According to Polish mythology, Turon is a great, horned beast with dark fur and a snapping mouth. Traditionally connected to winter and rebirth of nature, it became one of characters the carollers dress up as during Christmas.

Vector illustration

Zgodnie z polską tradycją, turoń to wielka, włochata bestia, kłapiąca paszczą. Związany z zimą i cyklem pór roku, stał się jedną z postaci odgrywanych przez kolędników.

Ilustracja wektorowa