When the levee breaks1
When the levee breaks2
When the levee breaks3

WHEN THE LEVEE BREAKS

Illustration for the cover of Fuss Magazine. The theme of the issue was ‚no restraints’.

www.fuss.com.pl

Ilustracja na okładkę Magazynu Fuss. Temat numeru: bez ograniczeń.

www.fuss.com.pl