Forest Ride

Personal work, based on a initial sketch drawing. Vector illustration.

Ilustracja wektorowa na podstawie wcześniejszego szkicu.